piątek, 1 czerwca 2012

Wyzwanie #24 / Challenge #24Witajcie!/Hello!
Bawiliśmy się wspólnie przez rok. Bardzo Wam za to dziękujemy. Jednak okazało się, że technika pergaminowa nie jest tak popularna, jak myśleliśmy.  
Dzisiaj czas na kolejne wyzwanie, ale.... tym razem ostatnie. 

We played together all the year. Thank you very much!!! 
But... parchment craft is not so popular as we thougt.
Today is time for the next challenge, but... it's our last challenge on this blog.


 Temat: COŚ SPECJALNEGO NA POŻEGNANIE
 Theme: SOMETHING SPECIAL FOR GOOD BYE

   Przygotujcie prace w technice pergaminowej w dowolnej formie - ATC, kartka, obrazek, zakładka itp. Pamiętajcie - to ma być coś specjalnego :)
   Make parchment craft works in form of ATC, cards, pictures, bookmark etc.
It should be something special :)

  Termin nadsyłania prac: 15. czerwca
  Deadline: 15th of June


    A więc... dobrej zabawy - Zróbcie to!
  Well... have fun - Let's do it!!!

    Oto przykładowe prace przygotowane przez design-team, dla inspiracji:
    Here are some inspiration creations from the DT´s.

 Joasia:


Jola:Wyzwanie #23 - wyniki / Challenge #23 - results


  Dziękujemy za udział w wyzwaniu #23 i Wasze pergaminowe prace! 
  Thanks to all who participated in the Challenge #23 and for your parchment works!


  
  Top 3 :)))) wyzwania #23/Top 3 :)))) of challenge #23 (ex aequo):Mirka


Nelly

Dorita


GRATULACJE!!! / CONGRATULATIONS!!!

     A tutaj bannerek dla Was :)
     Here the banner for you :


środa, 16 maja 2012

Wyzwanie #23 / Challenge #23


Czas na kolejne wyzwanie :) 
It's time for a new parchment challenge :)

 Temat: LITERKI
 Theme: LETTERS

  Przygotujcie prace w technice pergaminowej w dowolnej formie - ATC, kartka, obrazek, zakładka itp.
  Make parchment craft works in form of ATC, cards, pictures, bookmark etc.

 Termin nadsyłania prac: 31. maja
 Deadline: 31st of May

  3 najlepsze naszym zdaniem prace przedstawimy 1. czerwca.
  3 best creations we'll present on June 1st.

   A więc... dobrej zabawy - Zróbcie to!
  Well... have fun - Let's do it!!!

   Oto przykładowe prace przygotowane przez design-team, dla inspiracji:
   Here are some inspiration creations from the DT´s.

Jola:


Dawid:


 Joasia:

wtorek, 15 maja 2012

Wyzwanie #22 - wyniki / Challenge #22 - results


 Dziękujemy za udział w wyzwaniu #22 i Wasze pergaminowe elfy! 
 Thanks to all who participated in the Challenge #22 and for your parchment elves!


 Tym razem znowu mamy tylko 3 prace :(
 This time we have only 3 parchment works ... again :(
 Więc... / So... Top 3 :)))) wyzwania #22/Top 3 :)))) of challenge #22:

Nelly:


Madulka:


Dorita:

GRATULACJE!!! / CONGRATULATIONS!!!

    A tutaj bannerek dla Was :)
    Here the banner for you :wtorek, 1 maja 2012

Wyzwanie #22 / Challenge #22


 Czas na kolejne wyzwanie :) 
 It's time for a new parchment challenge :)

 Temat: ELFY
 Theme: ELVES

 Przygotujcie prace w technice pergaminowej w dowolnej formie - ATC, kartka, obrazek itp.
 Make parchment craft works in form of ATC, cards, pictures etc.

 Termin nadsyłania prac: 15. maja
 Deadline: 15th of May

 3 najlepsze naszym zdaniem prace przedstawimy 16. maja.
 3 best creations we'll present on May 16th.

  A więc... dobrej zabawy - Zróbcie to!
  Well... have fun - Let's do it!!!

  Oto przykładowe prace przygotowane przez design-team, dla inspiracji:
  Here are some inspiration creations from the DT´s.


Joasia:


Jola:Wyzwanie #21 - wyniki / Challenge #21 - results


 Dziękujemy za udział w wyzwaniu #21 i Wasze piękne, pergaminowe prace! 
 Thanks to all who participated in the Challenge #21 and for all your beautiful parchment cards!


Tym razem mamy tylko 3 prace :(
This time we have only 3 parchment works :(
Więc... / So... Top 3 :)))) wyzwania #21/Top 3 :)))) of challenge #21:

Nelly:


Dorita:

 GRATULACJE!!! / CONGRATULATIONS!!!

   A tutaj bannerek dla Was :)
   Here the banner for you :

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Wyzwanie #21 / Challenge #21


Czas na kolejne wyzwanie :) 
It's time for a new parchment challenge :)

Temat: KWIATY
Theme: FLOWERS

Przygotujcie prace w technice pergaminowej w dowolnej formie - ATC, kartka, obrazek itp.
Make parchment craft works in form of ATC, cards, pictures etc.

Termin nadsyłania prac: 30. kwietnia
Deadline: 30th of April

3 najlepsze naszym zdaniem prace przedstawimy 1. maja.
3 best creations we'll present on May 1st.

 A więc... dobrej zabawy - Zróbcie to!
 Well... have fun - Let's do it!!!

 Oto przykładowe prace przygotowane przez design-team, dla inspiracji:
 Here are some inspiration creations from the DT´s.

Jola:

Joasia:

Dawid: