wtorek, 1 maja 2012

Wyzwanie #22 / Challenge #22


 Czas na kolejne wyzwanie :) 
 It's time for a new parchment challenge :)

 Temat: ELFY
 Theme: ELVES

 Przygotujcie prace w technice pergaminowej w dowolnej formie - ATC, kartka, obrazek itp.
 Make parchment craft works in form of ATC, cards, pictures etc.

 Termin nadsyłania prac: 15. maja
 Deadline: 15th of May

 3 najlepsze naszym zdaniem prace przedstawimy 16. maja.
 3 best creations we'll present on May 16th.

  A więc... dobrej zabawy - Zróbcie to!
  Well... have fun - Let's do it!!!

  Oto przykładowe prace przygotowane przez design-team, dla inspiracji:
  Here are some inspiration creations from the DT´s.


Joasia:


Jola:3 komentarze: