środa, 16 maja 2012

Wyzwanie #23 / Challenge #23


Czas na kolejne wyzwanie :) 
It's time for a new parchment challenge :)

 Temat: LITERKI
 Theme: LETTERS

  Przygotujcie prace w technice pergaminowej w dowolnej formie - ATC, kartka, obrazek, zakładka itp.
  Make parchment craft works in form of ATC, cards, pictures, bookmark etc.

 Termin nadsyłania prac: 31. maja
 Deadline: 31st of May

  3 najlepsze naszym zdaniem prace przedstawimy 1. czerwca.
  3 best creations we'll present on June 1st.

   A więc... dobrej zabawy - Zróbcie to!
  Well... have fun - Let's do it!!!

   Oto przykładowe prace przygotowane przez design-team, dla inspiracji:
   Here are some inspiration creations from the DT´s.

Jola:


Dawid:


 Joasia:

wtorek, 15 maja 2012

Wyzwanie #22 - wyniki / Challenge #22 - results


 Dziękujemy za udział w wyzwaniu #22 i Wasze pergaminowe elfy! 
 Thanks to all who participated in the Challenge #22 and for your parchment elves!


 Tym razem znowu mamy tylko 3 prace :(
 This time we have only 3 parchment works ... again :(
 Więc... / So... Top 3 :)))) wyzwania #22/Top 3 :)))) of challenge #22:

Nelly:


Madulka:


Dorita:

GRATULACJE!!! / CONGRATULATIONS!!!

    A tutaj bannerek dla Was :)
    Here the banner for you :wtorek, 1 maja 2012

Wyzwanie #22 / Challenge #22


 Czas na kolejne wyzwanie :) 
 It's time for a new parchment challenge :)

 Temat: ELFY
 Theme: ELVES

 Przygotujcie prace w technice pergaminowej w dowolnej formie - ATC, kartka, obrazek itp.
 Make parchment craft works in form of ATC, cards, pictures etc.

 Termin nadsyłania prac: 15. maja
 Deadline: 15th of May

 3 najlepsze naszym zdaniem prace przedstawimy 16. maja.
 3 best creations we'll present on May 16th.

  A więc... dobrej zabawy - Zróbcie to!
  Well... have fun - Let's do it!!!

  Oto przykładowe prace przygotowane przez design-team, dla inspiracji:
  Here are some inspiration creations from the DT´s.


Joasia:


Jola:Wyzwanie #21 - wyniki / Challenge #21 - results


 Dziękujemy za udział w wyzwaniu #21 i Wasze piękne, pergaminowe prace! 
 Thanks to all who participated in the Challenge #21 and for all your beautiful parchment cards!


Tym razem mamy tylko 3 prace :(
This time we have only 3 parchment works :(
Więc... / So... Top 3 :)))) wyzwania #21/Top 3 :)))) of challenge #21:

Nelly:


Dorita:

 GRATULACJE!!! / CONGRATULATIONS!!!

   A tutaj bannerek dla Was :)
   Here the banner for you :