poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Wyzwanie #21 / Challenge #21


Czas na kolejne wyzwanie :) 
It's time for a new parchment challenge :)

Temat: KWIATY
Theme: FLOWERS

Przygotujcie prace w technice pergaminowej w dowolnej formie - ATC, kartka, obrazek itp.
Make parchment craft works in form of ATC, cards, pictures etc.

Termin nadsyłania prac: 30. kwietnia
Deadline: 30th of April

3 najlepsze naszym zdaniem prace przedstawimy 1. maja.
3 best creations we'll present on May 1st.

 A więc... dobrej zabawy - Zróbcie to!
 Well... have fun - Let's do it!!!

 Oto przykładowe prace przygotowane przez design-team, dla inspiracji:
 Here are some inspiration creations from the DT´s.

Jola:

Joasia:

Dawid:

1 komentarz: